Náhradní plnění

 

settings

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ZA ZAMĚSTNANCE S ZP

Náhradní plnění v roce 2021

Pro rok 2021 naše firma ZETRA - pracovní oděvy s.r.o. může Náhradní plnění poskytnout formou přeúčtování přes firmu, která má k tomuto účelu zajištěnu dostatečnou kapacitu. ZA TOTO PŘEÚČTOVÁNÍ SI NIC NAVÍC NEÚČTUJEME !! ZBOŽÍ DOSTÁVÁTE I NADÁLE ZA NAŠE NÍZKÉ INTERNETOVÉ CENY !!, avšak bez dalších slev. U slevněného a výprodejového zboží bychom však v některých případech připočítávali k ceně +5%.

Obecné informace

dne 6. 12. 2011 byla vydána novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a tento zákon vstupuje od 1. 1. 2012 v platnost. Novela zákona obsahuje mnoho výrazných změn, které ovlivní ihned po tomto datu stávající fungování prodeje zboží a služeb, které jsou tzv. náhradním plněním.

Novela zákona stanovuje velmi výrazné omezení možností poskytovatelů náhradního plnění.

Shrnutí hlavních změn v zákoně:

Poskytovatelé náhradního plněni (Družstva invalidů apod.) mohou pro účely náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy za každého zaměstnance se zdravotním postižením. Povinnost odvodů do státního rozpočtu se v roce 2012 bude týkat také zaměstnavatelů, kteří jsou organizační jednotkou státu, nebo je stát jejich zřizovatelem. Výše uvedenou změnou se výrazně omezí nabídka náhradního plnění, řada zaměstnavatelů, kteří doposud náhradního plnění využívali, budou muset odvést do státního rozpočtu poplatky. Druhým dopadem změny je výrazné zvýšení poměru nákladů a příjmu náhradního plnění, což se projeví zvýšením ceny zboží a služeb, které jsou náhradním plněním.

Povinnosti, které zůstávají stejné:

Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci musí zaměstnat více než 4% osob se zdravotním postižením (osob s ZP). Pokud zaměstnavatel odpovídající počet osob s ZP nezaměstná, musí:

zaplatit odvodem peněz do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy (za 1. - 3. čtvrtletí roku dle statistického úřadu) na každého přepočteného ZP nebo nakoupit výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením (dále náhradní plnění) a to ve výši 7mi násobku průměrné měsíční mzdy (za 1. - 3. čtvrtletí roku dle statistického úřadu) na každého přepočteného ZP

PRO JISTOTU TEDY JEŠTĚ JEDNOU:Pro rok 2020 naše firma ZETRA - pracovní oděvy s.r.o. může Náhradní plnění poskytnout formou přeúčtování přes firmu, která má k tomuto účelu zajištěnu dostatečnou kapacitu. ZA TOTO PŘEÚČTOVÁNÍ SI NIC NAVÍC NEÚČTUJEME !! ZBOŽÍ DOSTÁVÁTE I NADÁLE ZA NAŠE NÍZKÉ INTERNETOVÉ CENY !!, avšak bez dalších slev. U slevněného a výprodejového zboží bychom však v některých případech připočítávali k ceně +5%.